lørdag den 23. oktober 2010

Degn, skolelærer,historisk forfatter: Hans Peter Theodor Mumme & Anna Kirstina Boeman

Far / Vater
Mor / Mutter
Degn, skolelærer,historisk forfatter
Hans Peter Theodor Mumme

Anna Kirstina Boeman
Født/Geboren :
25.maj 1801
Nordby, Risby Sogn
Født/Geboren:
7.nov 1807
Faaborg,Svendborg
Døbt/Getauft

Døbt/Getauft:
9.dec 1807
Faaborg, Svendborg
Død/Tod:
21.maj 1885
Odense
Død/Tod:

Begravet/Buried:
Odense
Begravet/Buried:Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Peter Momme
Christine Marie Krohn
Christiane Paterman

Gift/Verheiratet: 26.nov 1824 Faaborg, Svendborg

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Marie Mumme


Johanne Mumme


Peder Mumme


Ernstine Mumme


Olivia Christophine Momme
14.jan 1842


Mumme, Hans Peter Theodor, 1801-85, historisk Forfatter. F. 25. Maj 1801 i Nordby, Risby Sogn i Svansen, d. 21. Maj 1885 i Odense, begr. sst. Forældre: Degn og Skolelærer Peter M. (ca. 1746 --1801) og Christine Marie Krohn (ca. 1764.-1844). Gift 26. Nov. 1824.i Faaborg med Anna Kirstina Boemann, f. 7. Nov. 1807 i Faaborg, d. 26. Jan. 1874 i Odense, D. af Kobbersmed Gabriel B. (ca. 1774-1826) og Christiane Patermann (1769-1834)
M. kom som Barn med sin Moder til Fyn og uddannedes ved Grev Ludvig Reventlows Understøttelse paa Brahetrolleborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1821, blev snart efter Kordegn og Lærer ved Borgerskolen i Faaborg, hvor han oprettede en privat Skole, og I839 Kordegn og Kantor ved St. Knuds Kirke i Odense samt Lærer ved Købstadens Skolevæsen; ogsaa her oprettede han en Pigeskole. Efter at have opgivet de andre Embeder var han til sin Død Degn ved Graabrødre Hospitals Kirke. M. har udgivet flere historiske Skrifter, saaledes det paalidelige Arbejde »St. Knuds Kirke i Odense« (1844), »Bidrag til Odense Byes Historie« (1857), især omhandlende Skole- og Fattigvæsen samt Graabrødre Hospital, og »Begivenhederne i Fyen under de franske og spanske Troppers Ophold her i I808« (1848). - DM. 1847.
Fyens Stiftstidende     1885.       (Hans Knudsen*)

Folketælling 1834: Borgerskolen, Østergade 99 Faaborg 


1857, Bidrag til Odense Byes historie skrevet af Hans Peder Theodor Mumme:
St. Knuds Kirke i Odense, dens Bygning, Monumenter og andre Märkeligheder skrevet af Hans Peder Theodor Mumme: 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar