mandag den 18. oktober 2010

Jacob Carl Christiansen & Florentine Guldhelmine Hess

Far / Vater
Mor / Mutter
Jacob Carl Christiansen
Florentine Guldhelmine Hess
Født/Geboren :
29.okt. 1856
Tårnby, Amager
Født/Geboren:
27.aug  1857
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft
07.dec 1856
Tårnby, Amager
Døbt/Getauft:
23.okt 1857
Middelfart, Odense
Død/Tod:
1894
Død/Tod:
6.feb 1897
Sct. Hans Hospital, Roskilde
Begravet/Buried:

Begravet/Buried:Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Andreas Christiansen
Ingeborg Olsen
Anna Kirstine Jensdatter

Gift/Verheiratet: 02.feb 1888


Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Florentine Guldhelmine Hess, født i Middelfart den 27. August 1857, døbt den 23. Oktober s.A. I nogen Tid opholdt hun sig hos sin Faster i Bogense, men var i 1883 i København, hvor hun var ansat i en Delikatessehandel i Blaagaardsgade 2A. Selv boede hun i et Kælderværelse sammesteds, da hun den 2. Februar 1888 blev gift med Malersvend Jacob Carl Christiansen, født den 22. Oktober 1856 paa Amager. Han tog den 3. November 1887 Borgerskab i København som Detailhandler og overtog Delikatessehandelen i Blaagaardsgade, som antagelig hun har drevet. Familien boede i Borgergade 90. Han døde i 1894, og hun flyttede derefter til Baggesensgade 40, 1. Sal. Som gammel kom hun paa Sct. Hans Hospital i Roskilde og døde her af Lungebetændelse den 6. Februar 1897.

Dåb FlorentineGuldhelmine Hess-& Carl Jacob Christiansen

Jacob Carl Christiansen

Gerdt Boss Henrichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar