mandag den 20. september 2010

Anton Frederik Hess & Anna Kirstine Jensdatter

Far / Vater
Mor / Mutter


Kleinsmed i Middelfart
Anton Frederik Hess

Anna Kirstine Jensdatter
Født/Geboren :
16.nov 1821
Middelfart, Odense
Født/Geboren:
9.sep 1832
Indslev sogn, Odense
Døbt/Getauft
18.nov 1821
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft:

Død/Tod:
18.feb 1883
Middelfart, Odense
Død/Tod:
10.apr 1887
Middelfart, Odense,
Begravet/Buried:
Middelfart kirkegård
Begravet/Buried:
Middelfart kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Marie Elisabeth Svendsen
Jens Rasmussen
Maren Sørensdatter

Gift/Verheiratet: 30.sep 1854
Vejlby, Odense

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
1855

1857

1859

Jens Rasmussen Hess
22.maj 1862 – dec. 1878
Han blev smedelærling, men døde 16.år gammel og blev begravet på Middelfart Kirkegård d. 9 dec. 1878
1864

Pauline Emilie Susanne Hess
1868 - ca. 1925
Ugift. Rejste til København efter Lydia`s død og førte Hus for hendes mand.
1872

Amalie Isabella Hess
06.feb 1874 - 25.mar 1878

1875 (Plejebarn) hos bedsteforældrene.
Barn af Florentine Guldhelmine Hess


Anton Frederik Hess
1821-1883, Kleinsmed i Middelfart.
Han blev født i Middelfart den 16. November 1821, gik i Kleinsmedelære hos sin Moder i Søndergade, blev Svend, men gjorde vistnok aldrig Mesterstykke, maaske fordi, han saa ofte maatte rejse paa Forretningsrejse for sin Moder til Jylland. Til sidst overtog han Forretningen og havde gerne et Par Svende i Arbejde, og naar disse var paa Kost, maatte Børnene ikke spise med ved Bordet.
Den 30. September 1854 blev han gift i Vejlby med Anna Kirstine (Stine) Jensdatter, født i Indslev den 9. September 1832 som Datter af Husmand Jens Rasmussen og Hustru, Maren Sørensdatter.
Han var en lille, fintbygget Mand med smaa Hænder og Fødder, mild, kærlig og meget afholdt. I Byen gik han under Navnet »den lille Hess<<. I flere Aar var han Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse, men han var ofte syg, og det sidste Aar, han levede, laa han i Sengen. Sygdommen var »Lungetæring«, som baade han og hans Kone døde af, han den 18. Februar 1883.
Hun blev siddende i uskiftet Bo, og medens Sønnen nok har taget sig af Smedien, tjente »hun lidt ved at gaa til Haande forskellige Steder i Byen«. Hun af gik ved Døden allerede den 10. April 1887. Begge er begravet paa Middelfart Kirkegaard.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar