mandag den 20. september 2010

Niels Henrik Jørgensen Hess & Anne Marie Aalborg

Far / Vater
Mor / Mutter
Niels Henrik Jørgensen Hess
Smed
Anne Marie Aalborg
Født/Geboren :
Aug. 1818
Vinding,Vejle
Født/Geboren:
1823
Middelfart,Odense
Døbt/Getauft
3.aug 1818
Hjemmedøbt
4.aug 1818
Vinding,Vejle
Døbt/Getauft:
20.jun 1823
Middelfart,Odense
Død/Tod: 30.okt 1891
Middelfart, Odense
Død/Tod: 3.jun 1892
 Middelfart, Odense
Begravet/Buried:
Middelfart, Odense
Begravet/Buried:
 Middelfart, Odense


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Marie Elisabeth Svendsen
Niels Christian Aalborg
Else Marie Gorritzdatter

Gift/Verheiratet: 30.april 1845
Middelfart, Odense

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Marie Hess
12.sep. 1846 - aug.1866
Únderlivsbetændelse
Jørgine Hess
1848

Nielsine Hess
1850

Christiane (Jane)Emilie Hess
1852

Plejedatter
Marie Henriette Hess
Født i Vejle

1873


Niels Henrik Hess
1818-1891, Kleinsmed i Middelfart.
Jørgen Hess° ældste Søn, Niels Henrik Jørgensen Hess, blev født i Vindinge den 3. August 1818 og konfirmeredes i 1833 i Middelfart sammen med Søsteren Mette Marie. Efter hans Faders tidlige Død fortsatte hans Moder Forretningen, og her kom han i Lære ligesom sin yngre Broder, blev Svend, løste MesterBorgerskab i Middelfart den 16. December 1844 og nedsatte sig som Kleinsmed i Vestergade. '
Aaret efter, nemlig den 30. April 1845, blev han gift i Middelfart med Ane Marie Aalborg, født den 20. Juni 1823 i Middelfart, Datter af Skomager Niels Christiansen Aalborg og Hustru Else Marie Gorritzdatter.
I 1871 indvalgtes han i Bestyrelsen for Middelfart Haandværkerforening og sad her i en Aarrække,i 1877-78 som Formand. Han døde af Kræft i Leveren den 30. Oktober 1891 og hans Kone Aaret efter, den 3. Juli 1892. Begge er begravet paa Middelfart Kirkegaard.

BØRN :
1. Marie“Hess, født i Middelfart den 12. September 1846, død 19 Aar gammel af Underlivsbetændelse og begravet den 23. August 1866 paa Middelfart Kirkegaard.

2. Jørgine (Gine) Hess, født i Middelfart den 6. Juli 1848. Hun boede som Husbestyrerinde i København og fik som ældre Bolig i Poul Fechtels Hospital paa Frederikssundsvej i København. I et Interview i 1935 i et lille, lokalt Blad: »Spejlet<< udtalte hun, at hun havde tjent Fremmede i 24 Aar, og at hun nu var den ældste Beboer paa Hospitalet, idet hun havde faaet sin Lejlighed herude straks efter dets Opførelse i 1908. Hun var lykkelig over at bo paa Hospitalet med Udsigt over Tomsgaardens Marker (Bispebjerg). Hun læste en Del, men hun maatte bruge baade Briller og Lup. Bladet tilføjer, at hun var en lille, spinkel, hvidhaaret Dame
Den 5. Juni 1940 flyttede hun ud til sin Niece Kätty Petersen, f. Haug , Datterdatter af Jørgine Wesarg, født Hess, gift med Anlægsgartner Johan Petersen i Espergærde. Her døde hun kort efter, 89 Aar gammel, og begravedes den 29. August 1940.

3. Nielsine (Sine) Hess, født i Middelfart den 22. Februar 1850. Hun levede ugift som Husbestyrerinde i København fra 1903, og paa sine ældre Dage lejede hun sig ind i Haandværkerstiftelsen  paa Blegdamsvej i København. Her døde hun den 19. Marts 1938 og begravedes den 25. Marts.

4. Christiane (Jane) Emilie Hess, født i Middelfart den 8. Juni 1852. Hun tjente et Par Aar i Vejle, senere i Viborg, hvor hun den l. Maj 1875 blev gift i Søndre Sogns Kirke med Skomager Ole Pedersen Elsborg, født i Viborg den 9. Juli 1852. Han døde sammesteds allerede den 30. April 1878, og hun rejste derefter til Søstrene i København. Her i Hovedstaden opnaaede hun Aldersrente og boede i Matthæusgade paa Vesterbro. Hun led paa sine ældre Dage meget af Vattersot og indlagdes i 1939 paa Almindeligt Hospital i Ryesgade (nu Nørre Hospital), men døde den 26. Juli faa Dage efter sin Indlæggelse. Hun begravedes den 29. Juli.
BØRN:
a. Jacob Elsborg, f. 30. August 1875.
b. Niels Henrik Elsborg, f. 4. December 1877.

De to ældste Søstre havde tjent i »fornemme« Hjem, var prægede af det og følte sig finere end deres mere jævne Søster Jane. Sidstnævnte sad ogsaa i smaa Kaar, hvorimod de to andre havde lidt Formuer, som var skænket dem af de Herskaber, hvor de havde tjent. Alle tre var dog altid glade og fornøjede. De havde, som de selv sagde, det rigtige »Hess”ske Humør<<. De hviler nu alle tre i det samme Gravsted paa Holmens Kirkegaard, men der findes ingen Gravsten over dem.

 Dåb i Kirken Niels Henrik Jørgensen Hess

Dåb i Kirken Anne Marie Aalborg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar