onsdag den 15. september 2010

Heinrich Hess

Far / Vater
Mor / Mutter
Heinrich Hess
Skrædder
Susanna Johansdatter Paterman
Født/Geboren :
2.marts 1740
Assens, Odense, Danmark
Født/Geboren:
30.juni 1755
Odense Købstad, Danmark
Døbt/Getauft
2.marts 1740
Døbt/Getauft:
30.juni 1755
Odense Købstad, Danmark
Død/Tod:
23.november 1800

Død/Tod:
5.juni 1829
Odense Købstad, Danmark
Begravet/Buried:
25.november 1800
Assens Kirkegård
Begravet/Buried:Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Mette Hansdatter
Mette Jørgensdatter

Gift/Verheiratet: 9.november 1736
Odense, Skt. Knud Bemærkning: viet efter kgl. tilladelse

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Juli 1779

16.feb 1781

Mette Cathrine Hess
1784 – 29.jan 1785
kighoste
Anton Frederik Henrichsen Hess
2.mar 1784 - 25.jan 1785
kighoste
Mette Cathrine Hess
10.feb 1786 – 20.mar 1793

Anton Frederik Henrichsen Hess
21.nov 1787

Apollone Kirstine Hess
11.jul 1789
Odense, Vor Frue Dåbsnummer i året i kirkebog: 25
K Født uden for ægteskab
dødfødt

Om Heinrich Hess
Lavskort løbenummer: 76203 Odense
Optaget som mester 22 maj 1777
Begivenhed: Erhvervelse af borgerskab
Dag for borgerskab: 13
Måned for borgerskab: 9
År for borgerskab: 1780
Heinrich Hess
1740 -1800
Skraeddermester i Odense
--------------------------- --
Heinrich Hess kom til verden i Assens , i hvis Kirke han blev doebt 02.03.1740. Om hans ungdom ved vi intet. Det naevnes ganske vist i Odense Politiprotokol den 20 Marts 1769 en >> Bendrejer << Heinrich Hess som vidne i en Politisag. Er det ham, maa ihvertfald tituleringen vaere forkert. >> Bendrejer<< var jo en Haandvaerker , der udfoerte Drejerarbejde i Ben specielt Elfenben , men vor Heinrich Hess var som ung mand gaaet i Skraedderlaere i Assens hos Lavsmester Jeppe Beck og havde 20 Aar gammel gjort sit Svendestykke, hvorefter han en tid var rejst ud >>paa Valsen<< for at uddanne sig videre i Professionen. Senere slog han sig ned i Odense, hvor han fra den 28 Juni 1773 til 2 Oktober 1775 naevnes som >> Oldgesell<< (Formand) i de Odense Skraeddersvendes Lav. Muligt er han herefter vendt tilbage til Assens, thi her gjorde han sit mesterstykke, og her soegte han den 20. Maj 1777 optagelse i Mesterlavet. To dage efter optoges han imidlertid i Odense Skraedderlav. Han syntes altsaa at have soegt optagelse i begge Byers Lav. Assens var jo hans Foedeby, men Odense var jo adskilligt stoerre og boed paa stoerre chancer. Hovedsagen for ham har dog nok vaeret den, at han nu 37 Aar gammel, havde forlovet sig med den 15 Aar yngre Susanne Patermann fra Odense, doebt i Sct. Hans Kirke den 30. Juni 1755 og datter af den odenseanske Grovsmed Johan Patermann og Hustru Mette Jorgensdatter. Brylluppet stod den 29. Oktober 1777 hos hendes foraeldre i Noerregade 476. Som skik var , maatte han dog arbejde et par Aar som Mester i Byen, foer han kunne faa Borgerskab. Dette opnaaede han foerst i 1780. Der laeses nemlig i Odense Raadstueprotokol fra den 13. September 1780 : >> Heinrich Hess her af Odense, der i Skraedderlavet som Mester er antagen og indskreven, moedte for Retten og begaerede at vinde sit Borgerskab paa at ernaere sig af sin Profession her ved Stedet, hvorimod intet hinderligt forefaldt. Thi afsagde han sin Borgerskabs- og Troskabsed efter loven og derpaa af Retten som Borger blev erkendt og antagen, hvorefter han altsaa lig med andre Borgere nyder borgelig Ret og Friheder samt del i Byens Privilegier, lige som han og med dennem tager del i Byens Tynge og Besvaeringer <<.

Samtlige personer i husstanden
odense, Odense, Odense Koebstad, Overgade, , 679, 874, Ft-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Foedested
Henrich Hess, 48, Gift 1. Ga, Husstandsoverhoved, Skraedder,
Susanna Patermann, 34, Gift 1. Ga, Gift Med Husstandsoverhoved, ,
Johan Henrich Hess, 8, Ugift, Barn, ,
Mette Cathrine Hess, 2, Ugift, Barn,
Anders Rissom, 20, Ugift, Tjenestefolk, Skraedderlaerling,
Christen Hansen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Skraedderlaerling,
Christence Rasmusdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Tjenestepige, Else Rasmusdatter, 16, Ugift, Logerende, ,
Jacob Fabritzius, 15, Ugift, Logerende,
Latinskoleelev, Friderich Fabritzius, 13, Ugift, Logerende, Latinskoleelev, Christopher Boegh, 13, Ugift, Logerende, Latinskoleelev,
Heinrich Hess
1740 -1800
Skraeddermester i Odense
-----------------------------
Hvor Heinrich og Fru Susanne boede paa dette tidspunkt vides ikke ,muligt i Overgade Nr. 25 , hvilken Ejendom han ihvertfald koebte i 1778 for 212 Rdl. Han solgte den dog igen 1790 for 151 Rdl. Efter Folketaellingen 1787 boede de imidlertid dengang i Noerregade 679 , og hjemme hos dem var soennen Johan Heinrich , 8 Aar , og datteren Mette Cathrine , 2 Aar . Deres anden søn , Jørgen var derimod i Huset hos Morforældrene i Nr. 476 i samme Gade. Skraedderiet syntes de foerste Aar at være gaaet ret godt , og ihvertfald havde han raad til at begrave sin yngste Datter Apollone , der doede i 1789 , i den fornemmere 1. Parts Jord på Kirkegaarden. Senere gik det imidlertid tilbage for dem -- muligt som foelge af den stigende konkurrence , idet antallet af Skraeddere i Byen i Aarene 1775 til 1800 steg fra 28 til 52. Han har maaske heller ikke været helt rask , for han doede den 25. November 1800 kun 60 Aar gammel , og begravedes den 1. December på Sct. Hans Kirkegaard , hvor han måtte noejes med 2. Parts Jord. Ved Skiftet efter ham beloeb Boet`s Aktiver sig kun til 61 Rdl. 3. Mark og 11 Skilling , medens Passiverne androg 330 Rdl. 2 Mark og 10 ½ Skilling.
Familien boede ved hans doed til leje hos Hoeker Anders Hinderup i Noerregade , men han havde da tilsyneladende ikke laengere noget Vaerksted og ingen Laerlinge. Nogle vaerelser i Huset`s anden Etage var fremlejet til Sekretaer Vahlmann hos Kammerherre Juel til Taasinge for 20 Rdl. Aarligt . Selv havde Heinrich Hess og Kone kun to smaa Stuer med Koekken inde i Stuen. Heller ikke indboet gav noget billede af Velstand, Den kostbareste genstand i den forreste Stue var en toetagers Jernkakkelovn >> med Tud<< det vil sige en Vindovn med Roegroer ud til Skorstenen . Den var vurderet til 12 Rdl. Om Vinduerne var ternede Gardiner, og i den samme stue fandtes et gammelt Fyrretraesbord , vurderet til 1 Mark og 8 Skilling , 4 Stole , 2 Fyrretraesbraetter (vel til Skraedderiet) , 4 Skilderier , en brunmalet Fyrretraes Dragkiste med 3 skuffer , vurderet til 6 Rdl. , hvori fandtes noget af Fru Susannes Toej og Familiens Linned, nemlig 6 Blaarlaerreds Haandklaeder , en Drejelsdug og en Blaalaerreds ditto. Oven på Dragkisten stod en sort Thepotte , to Maelkekander samt fem par blaa og hvide Thekopper og en hvid Thepotte . Desuden var der i Stuen et rundt Thebord.


Gerdt Boss Henrichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar