tirsdag den 28. september 2010

Jørgen Svendsen Hess i København

Naylor solgte sin ejendom efter 1884 og den yngre John Naylor flyttede ind som lejer på 1. sal. Den nye ejer var grosserer A. C. Bendixen og stueetagen blev virksomhedens nye domicil. Her havde der før været et possementmagerværksted. Midt i 1890erne indrettede de to frøkner B. og C. Birkerod, der boede på 1. sal, en højere pigeskole i ejendommen og fire lærerinder og en cand. theol. boede som undervisere også i samme hus. Skolen hed Frøken Birkerods højere Pigeskole. Denne form for skoler havde der tidligere været mange af, men efter århundredeskiftet forsvandt de fleste af disse små privatskoler, der altid lå i boligejendomme. Også denne holdt sig kun i ganske få år. I ejendommen var der samtidig kontor for en overretssagfører og boliger for en statsrevisor og en grossererfamilie. I 1890erne var der mange kvindelige lejere i huset, selvom skolen ikke længere fandtes.

Den senere politidirektør Aage Seidenfaden levede her sammen med sin mor, da han læste jura på universitetet. I stuen lå Kjøbenhavns Cykle-Lager efter århundredeskiftet. Husets ejer var dengang handelsagent, senere grosserer G. M. Salomonsen. Efter cykeludsalget kom en skrædderforretning og så Nørrevolds Møbelmagasin ved siden af den under første verdenskrig. På 1.sal boede en forlagsboghandler, på 2. en porcelænshandler, på 3. sal var der et agentur og en grosserer, på 4. sal boede en kontorchef i justitsministeriet og på 5. sal tre enlige damer. Sådan var situationen i 1909, men der skete løbende ændringer i lejersammensætningen. I 1915 var der udelukkende sagførere på 2. og 3. sal. Fra 1919 var denne ejendom for anden gang siden 1819 sammenlagt med naboejendommen nr. 10 og har været det siden. Den nye ejer af de to huse var Semler & Mathiasen, den senere radio- og grammofonbutik, der blev grundlagt i 1888 af E. S. Semler og I. N. Mathiasen med støbegods som udgangspunkt og så med cykelproduktion og salg, siden udvidet med radio, grammofoner og elektriske installationer. Grundlæggernes efterfølgere var sønnerne Johannes og Axel Semler, f. henholdsvis 1882 og 1889. Johannes Semler havde sin families bolig på mezzaninen fra 1920erne til 1940erne. Bag Semler & Mathiasen stod støbejernsfabrikken Middelfart Støbegods J. S. Hess & Søn. På 1. sal ovenover boede samtidig glashandler Louis Meyer, på 2. sal fru Erlitz, en enke, i en af to lejligheder, på 3. en landsdommer, der gik på pension, mens han boede her, i den anden lejlighed fra sidst i trediverne en filmforeviser, og på 4. sal en redaktionssekretær. Meyer havde det velrenommerede Glasmagasinet i nr. 12 tæt på. Huset var modsat mange andre i gaden omkring 1940 først og fremmest en boligejendom.
Jørgen Svendsen Hess, butiksudsalg i Middelfart

Ingen kommentarer:

Send en kommentar