fredag den 22. oktober 2010

Jørgen Hess & Ane Kirstine Jørgensen

Far / Vater
Mor / Mutter
Jørgen Hess
Ane Kirstine Jørgensen
Født/Geboren :
19.aug 1855
Middelfart, Odense
Født/Geboren:
10.maj 1854
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft
05.okt 1855
Middelfart,Odense
Døbt/Getauft:

Død/Tod:
28.sep 1933
Aarhus Gamlehjem
Død/Tod:
02.maj 1907
Hospitalet Dianalund
Begravet/Buried:
Aarhus Vestre Kirkegård
Begravet/Buried:
Tersløse Kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Anna Kirstine Jensdatter
Jørgen Sørensen
Christiane Sørensen f. Nielsen

Gift/Verheiratet: 14.maj 1887, Middelfart, Odense

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
01.dec 1896
Adopteret barn


Frederik Harald Hess
21.jun 1889


Jørgen Hess
1855-1933, Smedemester i Aarhus.

Han blev født i Middelfart den 19. August 1855 og døbt den 5. Oktober i Kirken. Blandt Fadderne nævnes Jomfru J. H. Hess af Bogense og Jernstøber J. S. Hess, hos hvem han senere var i Smedelære.  Som Svend kom han i 1876 til C. M. Hess i Vejle, hvor han arbejdede i to Aar, til han indkaldtes som Soldat. Efter Hjemsendelsen ansattes han i Statsbanernes Værksted i Aarhus. Den 14. Maj 1887 giftede han sig i Middelfart med Ane Kirstine Jørgensen, født i Middelfart den 10. Maj 1854, Datter af Daglejer Jørgen Sørensen og Hustru Christiane, født Nielsen.

Sin Faders Hus og Smedie i Middelfart havde han solgt til en Smedemester hos J.S. Hess og Søn Peter Rasmussen, som nok kunde være lidt vanskelig at omgaas og navnlig ikke kunde forliges med Bogholder N. J. Poulsen. Han havde derfor trukket sig tilbage som Funktionær, men fortsatte i en Aarrække med i sit eget Værksted at smede Askeskuffer, Bradepander m. m. til Fabrikken. 

Jørgen Hess havde saaledes en mindre Sum Penge, og efter en større Smedestrejke i Begyndelsen af Halvfemserne tog han den 9. Januar 1892 Borgerskab i Aarhus og nedsatte sig som selvstændig Mester i Grønnegade 37, den nuværende Klostergade 70. I Juni s. A. fik han Autorisation som Gas- og Vandmester, og den 1. Januar 1897 optoges han i Aarhus Smedelav, hvor han i Aarene 1901 og 1903 gentagne Gange var Skuemester. 

Seks Aar efter købte han Ejendommen i Grønnegade, og i-1905 rev han den ned og opførte en ny, hvor han saa fik en mere moderne Smedie. Han startede en Vægtfabrik og et Værksted for Chaiselongstel, men var ogsaa en fin Laasesmed. Forretningen gik godt, og han købte sig et Sommerhus ude ved Egaa Fed, lidt Nord for Aarhus. I 1914 holdt han imidlertid op med sin store Forretning, og han forsøgte sig derefter med et rnindre Værksted paa Skovvej.

De vanskelige økonomiske Forhold, som fulgte efter den store Krig, ramte ham imidlertid haardt, o g i 1920 opgav han helt sin Forretning.

Jørgen Hess var lille af Skikkelse, altid i højt Humør og altid tilfreds, hvad enten det gik op eller ned for ham. En stor Sorg var det for ham, at hans Kone var Epileptiker og til sidst maatte indlægges paa Epileptiker-Hospitalet Dianalund paa Sjælland, hvor hun døde den 2. Maj 1907. Hun er begravet paa Tersløse Kirkegaard.

Han kom som gammel ind paa Aarhus Gamlehjem og døde her den 28. september 1933. Han er begravet paa Aarhus Vestre Kirkegaard.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar