tirsdag den 26. oktober 2010

Tømmermester i Vejle Jørgen Hans Petersen & Pauline Marie Hess


 
Far / Vater
Mor / Mutter
Tømmermester i Vejle
Jørgen Hans Petersen

Pauline Marie Hess
Født/Geboren:
25.dec 1847
Kragvig, Vaabensted Sogn, Lolland
Født/Geboren:
22.jun 1854
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft
23.jan 1848
Kragvig, Vaabensted Sogn, Lolland
Døbt/Getauft:
11.aug 1854
Middelfart, Odense
Død/Tod:
06.okt 1916
Vejle
Død/Tod:
25.apr 1928
Vejle
Begravet/Buried:
Vejle Kirkegård
Begravet/Buried:
Vejle Kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Udlagt barnefader, Hans Peter Jørgensen
Johanne Nielsdatter
Christiane Pauline Petersen

Gift/Verheiratet: 08.dec 1880, Middelfart Kirke

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
26.sep 1881

05.okt 1882

Christiane Pauline Hess Petersen
13.jan 1884 –
død ganske ung
22.mar 1885

Vilhelm Christian Hess Petersen
13.jun 1886
San Francisco,US
01.jul 1888

17.maj 1889

Jørgen Georg Hess Petersen
25.maj 1890

17.jan 1892

01.maj 1893

Karen Ida Hess-Petersen
25.aug 1894
 Overlærer i Vejle
18.dec 1895

28.apr 1897

30.maj 1899


Pauline Marie Hess, født i Middelfart den 22. juni 1854. Hun var en sjælden elskelig og vennesæl Kvinde, lille og spinkel. Altid var hun i godt Humør, og interesseret fulgte hun Broderen Christians Virksomhed og var tilfreds, naar det gik ham godt. Hun var ogsaa den af Børneflokken, som lignede ham mest. Som ung Pige var hun i Huset hos en Familie i Nærheden af Vejle, men da Christian nedsatte sig her, skrev han øjeblikkelig til hende og bad hende om at styre Hus for sig og hjælpe lidt til i Butikken. I 1876 blev daværende Tømmersvend Jørgen Hans Petersen af Arkitekten, Professor Ove Petersen, hos hvem han stod i Tegnelære, sendt op for at lede et Ombygningsarbejde ved Lerbæk, ikke langt fra Vejle. C. M. Hess fik Forretningsforbindelse med ham, og de blev gode Venner. Samme Aar den 6. December tog Jørgen Petersen Borgerskab som Tømmermester i Vejle. I Hess' Butik saa han Pauline, og det varede ikke længe, før de blev forlovede. Den 8. December 1880 - kort efter C.-M. Hess” Bryllup`blev de viet i Middelfart Kirke, og Peter Hess gjorde Brylluppet.

Jørgen Petersen var født i Kragvig i Vaabensted Sogn paa Lolland den 25. December 1847, Søn af Gaardejer Hans Peder Jørgensen. I Vejle boede de en Tid paa Dæmningen Nr. 4 og flyttede senere hen i Jernbanegade Nr. 8. Jørgen Petersen var en dygtig og myndig Mand og blev efterhaanden en anset Borger. Han var med til at bygge de fleste større Bygningsforetagender, bl. a. i 1887 det nye Spir paa Sct. Nicolaj Kirke, C. M. Hess” Fabrikker, H. Steensens Margarinefabrik, De danske Bomuldsspinderier m. m. Han blev Medlem af Bestyrelsen for Vejle Haandværkerforening, Formand for Vejle Turist- og Forskønnelsesforening, Medlem af Bestyrelsen for Det tekniske Selskab, i 1901-08 Medlem af Byraadet, valgt af de højstbeskattede, og Medlem af Bygningskommissionen. Han døde i Vejle den 6. Oktober 1916. Fru Pauline Petersen var stærkt plaget af Gigt, men bar sine Lidelser med den største Taalmodighed og tilbragte sit sidste Aar i en Rullestol. Hun døde i Vejle den 25. April 1928. Begge er begravet paa Vejle Kirkegaard. De havde 14 Børn, alle født i Vejle:


Dåb Middelfart; Pauline Marie Hess

Dåb Kragvig, Vaabensted Sogn, Lolland; Jørgen Hans Petersen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar