mandag den 1. november 2010

Adolph Martin Andreas Nielsen & Emilie Elisa Hess

Far / Vater
Mor / Mutter
By- og Herredsfuldmægtig
Adolph Martin Andreas Nielsen

Emilie Elisa Hess
Født/Geboren:
7.aug 1851
Assens, Odense
Født/Geboren:
31.jul 1859
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft
07.sep 1851
Assens,Odense
Døbt/Getauft:
 13.okt 1859
Middelfart,Odense
Død/Tod:
5-6 marts 1900
Damperen >>Jarl<<
Død/Tod:
12.feb 1928
Middelfart
Begravet/Buried:

Begravet/Buried:
Middelfart Kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Hattemager
Niels Peter Nielsen
Marie Sophie Petersen
Jernstøber
Christiane Pauline Petersen

Gift/Verheiratet:  11. oktober 1878 Middelfart

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Axel Valdemar Hess-Nielsen
31.dec 1879
cand. jur., død 1929.
09.feb 1881

Emmy Ingeborg Hess-Nielsen
05.nov 1883
Ugift, Kommunelærerinde i Skive, død 1933, begravet i Middelfart
02.jun 1886

Paul Andreas Hess-Nielsen
30.nov 1887
Forsikringsmand i København. Han døde ugift den 1. Februar 1946 i Nykøbing Sjælland.
11.mar 1890


Emilie Elise Hess, født den 31. Juli 1859 i Middelfart. Hun blev den 11. Oktober 1878 gift i Middelfart med By- og Herredsfuldmægtig Adoh' Martin Andreas Nielsen, født den 7. August 1851 i Assens, Søn af Hattemager Niels Peter Nielsen, der var gift med Emilies Moster Marie Sophie Petersen, og Emilie Hess og Adolf Nielsen var saaledes Fætter og Kusine. , Han blev exam. jur.i 1872 og ansattes derefter som By- og Herredsfuldmægtig í Assens, senere i Hasle paa Bornholm. 1 Maj 1889 nedsatte han sig som Sagfører i Helsinge i Nordsjælland, men paa en Rejse til Bornholm Natten mellem den 5.-6. Marts Aaret efter var han ombord paa Damperen »Jarl<<, som forsvandt sporløst med Mand og Mus. 
Damperen Jarl
Han var en meget tiltalende Mand og en god Ven af Familien Hess i Middelfart. Efter hans Død tog Emilie Nielsen Uddannelse som Børnehavelærerinde og havde i en Aarrække en Børnehave ved Vesterbros Passage i København for at kunne ernære sine Børn. Hun var en spinkel, klog, mild og kærlig Kvinde, som tappert og taalmodigt bar de tunge Byrder, der blev lagt paa hendes Skuldre. Ved Siden af formaaede hun gennem sin fine Menneskelighed og sin Glæde over Musik og Kunst at give sine Børn en udmærket Opdragelse. Det vakte altid Broderen Christians Beundring, og de to følte hele Livet gensidig Hengivenhed og Højagtelse for hinanden. Efter et Besøg i 1928 hos Datteren Elna i Vejle kom hun den 9. Februar til sin Datter Thyra i Middelfart. Her blev hun syg og døde den 12. Februar s. A. (1928) og begravedes paa Middelfart Kirkegaard.
Adolf Martin Andreas Nielsen ,  fra Febr. 1866 i Aar paa By- og Herredskontoret i Assens, derefter i 3 Aar paa Nørre Tyrstrup Herredskontor. 1868 Forberedelseseksamen. 1872 exam. jur. 6. Maj 1878-1. Maj 1888 By- og Herredsfuldm. i Hasle. 27. Maj 1889 Sagfører, Helsinge; praktiserede der til sin Død.

 Dåb: Adolph Martin Andreas Nielsen

Dåb: Emilie Elisa Hess

Vielse: Middelfart

Ingen kommentarer:

Send en kommentar