mandag den 29. november 2010

Bryllup i Grejsdalen.


Ude i den skønne Grejsdal lå brødrene Carl og Fritz Brinckers Hammerværk, hvor der navnlig fabrikeredes Høstle´er og Spader. De var sønner af Johan Peter Frederik (Fritz) Brincker (1798 – 1872 ), som havde ledt en fabrik i Vejleådalen, Haraldskær fabrik, der ejedes af et Hollandsk Kompagni, Han var sammen med sin meget yngre kone Juliane Vilhelmine, født Neuhaus (1813 – 1914) indvandret fra Tyskland til Danmark i 1842 og havde straks sluttet sig til sit nye land. For eks. var hans to ovennævnte sønner med i krigen 1864 på dansk side, den ene som værnepligtig, den anden som frivillig. Med små midler havde brødrene slået sig ned i Grejsdalen i 1867, havde købt vandkraften af Greiså og opført en lille fabrik, som ved flid og dygtighed i årenes løb blev til den store virksomhed A/S Grejsdal Hammerværk.

En tredje bror Emil Brincker (død 1893) blev Isenkræmmer i Vejle. Han var ugift, og søsteren Emma styrede hus for ham. Hess blev snart en god ven med Emil Brincker, og en skønne dag forlovede han sig med Emma.
>>Grossvater<< var død, men >>Grossmutter<<, som hun altid kaldtes, levede hos sine sønner ude i Grejsdalen. 

Hun var tysk og talte helst tysk, men hun var en stor personlighed og en stolt kvinde – stolt af sin herkomst som nedstammede på mødrenes side fra en Adelsfamilie og på fædrenes side fra en velhavende Møllerslægt, stolt af sine 7 børn og sine sønners dygtighed, tillige en myndig og viljestærk kvinde og en karakter, der måtte vindes, især når det gjaldt hendes yngste og kæreste datters hånd. Da den unge, endnu ret ukendte og ubemidlede Jernstøber fra Vejle forlovede sig med Emma, var hun straks ikke videre tilfreds med Partiet. Tilmed havde han brune øjne, mens hun og hendes børn havde blå! Men C.M. Hess havde lært at tale godt tysk og forstod at vinde hende.
Og selv om hun havde nationalt stik modsatte meninger, var de begge kloge nok til i begyndelsen at undgå pinlige emner af denne art. Hun kom også snart til at sætte stor pris på ham, men længe sagde hun >>Sie<< til ham!.

Emma Frederikke Mathilde Brincker var yndefuld med lange, lyse lokker. Hun var født på Haraldskær fabrik den 29. Juli 1854 og således 26. År, da hendes og og C.M. Hess bryllup stod i Hover Kirke den 18. September 1880. Brylluppet fejredes naturligvis i hjemmet i Grejsdalen, hvor der var dækket i den med grønne guirlander pyntede Lade, der var forlænget med et telt. Hammerværkets arbejdere ærede brudeparret ved om aftenen at følge det til Vejle med Fakler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar