fredag den 19. november 2010

Maria Emilie Duus Hess


Datter
Maria Emilie Duus Hess
Født/Geboren :
3.sep 1894
Vejle
Døbt/Getauft
23.maj 1895
Død/Tod:
16.nov 1916
Vejle
Begravet/Buried:
23.nov 1916
Vejle gamle Kirkegård


Forældre / Eltern
Konstruktør
Maria Catharine Duus

Maria Emilie Hess, født den 3. September 1894 i Vejle. Sammen med sin Kusine, Erna Hess, tog hun i 1911 Realeksamen fra Vejle Døtreskole og ansattes derefter paa Kontoret hos A/S Ernst Voss” Fabrik i Fredericia.

En Dag Aaret efter var hun ude at løbe paa Skøjter og faldt paa Isen, hvorved hun k en Beskadigelse af Rygsøjlen, der gjorde hende lam i Underlivet og i begge Ben. Hun yttede hjem til Moderen i Vejle og indlagdes i Sommeren 1915 paa Sct. Mariæ Hospital, men Lægerne formaaede kun at lindre hendes Lidelser. Den følgende Sommer indlagdes hun paa Vejle Amts Sygehus, hvor der stødte Koldbrand til.

Marie Emilie Hess bar taalmodigt sine mange Smerter, og i den Tid, hun laa syg i Hjemmet, levedes der i Familien et smukt Samliv med hende. Hun døde den 16. November 1916, kærlig og aandsfrisk til det sidste og i Haabet om helt at kunne komme sig.


Folketælling 1916 Marie Emilie Duus Hess

Dåb Vejle: Maria Emilie Duus Hess

Faddere:



Begravelse Vejle



Ingen kommentarer:

Send en kommentar